रंग-प्रकाश बॉक्स

  • DRK303 Standard Light Source to Color Light Box

    DRK303 मानक प्रकाश स्रोत ते रंगीत प्रकाश बॉक्स

    DRK303 मानक प्रकाश स्रोत कापड, छपाई आणि डाईंग उद्योग सामग्री, रंग जुळणारे प्रूफिंग, रंग फरक ओळखणे आणि फ्लोरोसेंट पदार्थ इत्यादींच्या रंग स्थिरतेचे दृश्य मूल्यमापन करण्यासाठी वापरले जाते, जेणेकरून नमुना, उत्पादन, गुणवत्ता तपासणी.